Varför skaffar man råttor?

Det finns många anled­ning­ar till att väl­ja råt­tor som hus­djur. Anled­ning­en till att jag skaf­fa­de mina förs­ta råt­tor var att jag vil­le pro­va på något nytt. Jag hade redan haft katt, hund, kanin och hams­ter, men inte råt­tor.

Jag låna­de någ­ra böc­ker om råt­tor och läs­te på Inter­net. När jag bör­jat lära mig lite mer tyc­ke jag de ver­ka­de vara rik­tigt trev­li­ga små hus­djur. De var intel­li­gen­ta, soci­a­la, lär­ak­ti­ga, ren­li­ga, smi­di­ga och akti­va. När jag sedan fick hem mina förs­ta två upp­täck­te jag att allt det här stäm­de. Jag hade hit­tat mitt per­fek­ta hus­djur och kom­mer antag­li­gen leva till­sam­mans med råt­tor i res­ten av mitt liv.   Johan Lundin 📧

2007-06-14 🕐 19:29

8 kommentarer om “Varför skaffar man råttor?

 1. Hej johan ! vil­le bara säga att du har gjort en kanon sida om råt­tor och kanon bra fak­ta till mig och alla and­ra , tack !
  och råt­tor är värl­dens gul­li­gas­te aa någ­ra ialla­fall : Fun­de­rar på att köpa råt­tor till innan jul eller efter jul !
  ha det bra mvh The­re­se en som gil­lar råt­tor

 2. Jag mås­te bara få påpe­ka att det inte stäm­mer på alla råt­tor. . När jag köp­te min förs­ta råt­ta, Muff­lo så ja, han mås­te verk­li­gen ha varit värl­dens latas­te råt­ta. Han sov typ 21 tim­mar var­je dygn & res­ten av tiden så åt han eller kika­de tv med mig. Istäl­let för att springa runt om på mitt rum så lade han sig i min säng & tit­ta­de tv tills han som­na­de. . haha­ha 🙂 Hans rums­kom­pis het­te Gene­ral­Snut­te­Tass & var nog Muff­los akti­va sida, då han hela tiden spring runt i hju­let de hade & klätt­ra­de på “väg­gar­na”. haha

  Btw, du har gjort en helt under­bar sida om råt­tor. I love it ^^

 3. Hej Johan!
  Du har gjort en sjukt bra sida om råt­tor. Jag har länge fun­de­rat på att skaf­fa råt­tor och nu har jag bestämt mig.Jag har redan köpt en bur och mor­san ska hjäl­pa till att ta kon­takt med en bra upp­fö­da­re. tack för alla sjukt under­ba­ra och smar­ta tips!! 😀

 4. Jag läs­te att råt­tor ¨är främst akti­va på nat­ten¨. Stäm­mer det? Är råt­tor natt­djur? Då får man väl inte hål­la på med dem på dagen?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *