11 råttors liv avslutades

Jag fick ett tele­fon­sam­tal från ett djur­sjuk­hus idag. 11 råt­tor skul­le avli­vas inom en tim­me, någon de bod­de till­sam­mans med var aller­gisk mot dem. Vete­ri­nä­ren kän­de till Rått­hjäl­pen och vil­le göra ett för­sök att istäl­let hit­ta ett nytt hem till dem.

- Nej, de ska dö.

En liten stund sena­re ring­de vete­ri­nä­ren igen. Hon hade pra­tat med per­so­nen de 11 råt­tor­na bod­de till­sam­mans med, per­so­nen vil­le inte att de 11 råt­tor­na skul­le bo hos någon annan. Hon vil­le att de skul­le dö.

Tänk att man kan beta­la någon för att döda.

Foto: Johan Lun­din   Johan Lundin 📧

2009-01-21 🕐 18:00

2 kommentarer om “

11 råttors liv avslutades

  1. Fy så hemskt att ett djur­sjuk­hus kan bete sig på det­ta vid­ri­ga sätt,och döda dom elva råttorna.Och djurä­ga­ren beted­de sig ju ännu värre,som dess­utom vil­le att råt­tor­na skul­le dödas.Usch för så kal­lad djur­sjuk­hus- personal,och Usch för så kal­la­de djur­vän­ner.

  2. Djur­sjuk­hu­set och vetri­nä­ren har ing­et val än att göra som äga­ren till dju­ren vill.
    Sju­kast är väl hur en per­son VILL att ens djur ska dö. Snac­ka om ego­is­tiskt!!! Kan inte jag ha dom så ska ing­en annan hel­ler det. FY FAN!
    Ett djur kan vi inte äga på rik­tigt, det är en egen indi­vid, ett eget liv. Det kan vara något att tän­ka på.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *