Är min råtta för gammal för att få en kompis?

Jag har pre­cis fått en liten rått­ho­na med nam­net Doris. Tyc­ker det är trå­kigt att hon ska behö­va vara själv, vil­ket en råt­ta ej ska vara! Doris är ca 4 ½ måna­der gam­mal. Min frå­ga till dig är om hon är för gam­mal för att få en liten kom­pis. Och hur gam­mal ska kom­pi­sen helst vara i så fall? Jose­fi­ne

Nej, hon är abso­lut inte för gam­mal för att du ska kun­na skaf­fa en till råt­ta. Fast ju läng­re tid det går ju svå­ra­re kan det bli, det är dock all­tid värt att för­sö­ka intro­du­ce­ra nya råt­tor även med gam­la råt­tor. Blir det pro­blem, vil­ket är gans­ka ovan­ligt, beror det mer ofta på råt­tans per­son­lig­het än råt­tans ålder. En råt­ta i sam­ma, eller yng­re, ålder är antag­li­gen lämp­li­gast att intro­du­ce­ra. Över­väg att köpa dina råt­tor från en upp­fö­da­re eller Rått­hjäl­pen.   Johan Lundin 📧

2007-08-27 🕐 18:47

2 kommentarer om “Är min råtta för gammal för att få en kompis?

  1. jag har inga pro­blem att stop­pa ner råt­tor i vil­ken ålder som helst till mina råt­tor
    min älds­ta hane är 2 år medan min yngs­ta var 1 år nu är min yngs­ta runt 3 måna­der gam­mal

  2. En av mina kära rått­poj­kar dog pre­cis. Hans bror är nu ensam och är 2 år gam­mal. Är det möj­ligt att intro­du­ce­ra en yng­re råt­ta? Våra råt­tor är bara i buren under nat­ten annars är dem med oss hela tiden.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *