Arkiv efter månad: april 2004

Lycia bor ihop med 22 råttor

Lycia, som är regi­stre­rad upp­fö­da­re och utbil­dad doma­re vid Svens­ka rått­säll­ska­pet, med­ver­kar i kväll i ett pro­gram om hus­djur på TV4 till­sam­mans med hen­nes 22 råt­tor.

I deras sov­rum bor åtta råt­tor, i hal­len sex, i köket ytter­li­ga­re åtta — och i fry­sen lig­ger 19 avlid­na som hon ännu inte kan skil­ja sig ifrån, skri­ver Expres­sen.

Läs hela arti­keln..

Käl­la: Expres­sen