Arkiv efter månad: augusti 2004

Även råttor kan bli drogberoende

Nya forsk­nings­rön från franska och brit­tis­ka fors­ka­re visar att även råt­tor bli bero­en­de av dro­ger.

Med hjälp de knar­kan­de råt­tor­na hop­pas fors­kar­na få för­stå­el­se för vad det är som gör vis­sa män­ni­skor mer benäg­na att fast­na i ett bero­en­de än andra. Man hop­pas även kun­na ta fram nya tera­pi­me­to­der för drog­be­ro­en­de.

Läs hela arti­keln..

Käl­la: Afton­bla­det