Arkiv efter månad: juni 2007

Varför skaffar man råttor?

Det finns många anled­ning­ar till att väl­ja råt­tor som hus­djur. Anled­ning­en till att jag skaf­fa­de mina förs­ta råt­tor var att jag vil­le pro­va på något nytt. Jag hade redan haft katt, hund, kanin och hams­ter, men inte råt­tor.

Jag låna­de någ­ra böc­ker om råt­tor och läs­te på Inter­net. När jag bör­jat lära mig lite mer tyc­ke jag de ver­ka­de vara rik­tigt trev­li­ga små hus­djur. De var intel­li­gen­ta, soci­a­la, lär­ak­ti­ga, ren­li­ga, smi­di­ga och akti­va. När jag sedan fick hem mina förs­ta två upp­täck­te jag att allt det här stäm­de. Jag hade hit­tat mitt per­fek­ta hus­djur och kom­mer antag­li­gen leva till­sam­mans med råt­tor i res­ten av mitt liv.