Arkiv efter månad: januari 2008

Möte med en vildråtta

Så här ser de ut, de vil­da vari­an­ter­na av brun­råt­tan. Ing­en stör­re skill­nad mot en tam agou­tiråt­ta, bort­sett från den tuff­si­ga päl­sen.

Den här vil­da stac­ka­ren var tvung­en att flyt­ta från mitt hus idag, hop­pas den inte hade en familj här. Jag släpp­te ut den i sko­gen i ett skjul där det bor någ­ra häs­tar, det lig­ger någ­ra hus run­tom­kring som den antag­li­gen kom­mer flyt­ta in i. Jag har ing­en aning om var det hade varit bäst att flyt­ta honom eller hen­ne egent­li­gen.

Vad tyc­ker ni man ska göra med vil­da råt­tor?


Fång­ad i en låda. Foto: Johan Lun­din


Påväg mot nya även­tyr. Foto: Johan Lun­din

Inskickade frågor

Fun­de­rar du på att skic­ka in en frå­ga? Det finns mas­sor av tidi­ga­re inskic­ka­de frå­gor, för­hopp­nings­vis har någon redan ställt en lik­nan­de frå­ga och du behö­ver inte skic­ka in sam­ma frå­ga igen. Använd dig av sök­funk­tio­nen, eller tit­ta ige­nom frå­gor­na … Läs mer