Arkiv efter månad: april 2008

Kan jag avla på en råtta med klumpfot?


Att avla på en råt­ta som ser ut så här är ing­en bra idé, även om Doris är väl­digt söt. Foto: Johan Lun­din

Frågor & Svar

Mås­te frå­ga. är de inte bra att para en råt­ta som har klump­fot? Vi köp­te en råt­ta nyli­gen och äga­ren vil­le så gär­na att vi skul­le de men nu har de pro­ble­met kom­mit. Är de bra eller inte? Camil­la

Läs mer