Arkiv efter månad: december 2008

En julsaga

Det här är förs­ta året jag är utan råt­tor på julaf­ton på fle­ra år, i brist på annat skri­ver jag där­för om.. malar? Det har bli­vit till en tra­di­tion för mig att dagen innan julaf­ton stor­stä­da, skrub­ba bort rått­kiss från gol­ven, slå in jul­klap­par och julpyn­ta. Det fanns en hel del rått­kiss kvar från mina senas­te råt­tor, men årets jul­städ­ning skul­le visa sig bli spe­ci­ell på ett annat sätt.


Det blir inte någon rik­tig jule­frid med en fång­ad mal. Foto: Johan Lun­din

Läs mer