Är choklad och mejeriprodukter giftigt för råttor?

Jag har ett par frå­gor som jag är osä­ker på om det stäm­mer eftersom djur­af­fä­ren i stan har sagt någ­ra saker som jag inte har läst om här. Cho­klad och mjölk­pro­duk­ter till ex.Ost bör und­vi­kas. Stäm­mer det? Ellen

Cho­klad är inte giftingt för råt­tor på sam­ma sätt som för tex. hun­dar, men inte hel­ler nyt­tigt pga allt soc­ker, det är allt­så ing­et du bör ge dina råt­tor regel­bun­det.

För att råt­tor ska kun­na äta mjölk eller meje­ri­pro­duk­ter utan att må dåligt mås­te de vän­jas vid det­ta när de är små.

Över­lag ska du ta infor­ma­tion från djur­af­fä­rer med en stor nypa salt, ofta vet des­sa inte över­hu­vud­ta­get vad de pra­tar om och de kan tom. ge tips som är skad­li­ga för dina råt­tor, här ver­kar de i alla fall inte vara helt ute och cyklar.   Johan Lundin 📧

2007-08-27 🕐 23:46

5 kommentarer om “Är choklad och mejeriprodukter giftigt för råttor?

  1. min råt­ta har en sjuk­dom som min amma­ma läs­te om på den­na sida men jag kan inte hit­ta den

  2. djur­af­fä­ren i Vär­na­mo har koll på all­ting! han hade inga rått­kop­pel där när jag skul­le köpa ett, men han sa att jag skul­le tes­ta iller kop­pel istäl­let och om det inte pas­sar får jag till­ba­ka peng­ar­na, och han har rätt bra koll ock­så så han sa det med att ni behö­ver inte ha kvit­tot och visa det om det inte pas­sar! skrev någon annan­stans med att han hade rått­hjul som var i rätt stor­lek! så sto­ra att till och med ill­rar kun­de springa i det!

  3. fast mina råt­tor fat­tar inte vad det är till för! dom bara klätt­rar på det och ibland snur­rar dom ner med en duns!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *