Är det farligt att bli biten av en råtta?

Jag und­ra vad man kan får för någ­ra sjuk­do­mar om man bli biten av en mus eller en råtta?fundera på att skaf­fa en mus el en råt­ta är tack­sam om jag kan få svar. Christi­an

Det är far­li­ga­re att bli biten av tex. en katt än att bli biten av en tam­råt­ta, eftersom tam­råt­tor lever inom­hus och inte kom­mer i kon­takt med sam­ma sorts bak­te­ri­er. Störst risk vid bett är att man får stel­kramp. Eftersom stel­kramps­bak­te­ri­en finns i jord, som våra tam­råt­tor inte vis­tas
i så ofta, är den­na ris­ken väl­digt liten. Över­hu­vud­ta­get bits råt­tor väl­digt säl­lan.

Det är vik­tigt att du inte skaf­far bara en mus eller en råt­ta, eftersom des­sa är flock­djur som inte kan leva ensam­ma.   Johan Lundin 📧

2007-08-27 🕐 23:06

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *