Är du en uppfödare?

Är du en upp­fö­da­re eller har du bara råt­tor ? Lin­nea

Jag är inte upp­fö­da­re. Jag tyc­ker redan det finns så många råt­tor som inte har någon­stans att ta vägen, där­för är jag istäl­let jour­hem för Rått­hjäl­pen som tar hand om och ompla­ce­rar råt­tor. Att föda upp råt­tor är ett väl­digt stort ansvar, stör­re än jag vill ta på mig. Det är ing­et man kan göra bara för att man tyc­ker det är roligt eller är intres­se­rad. Det hade varit bätt­re om det bara fanns ett fåtal rik­tigt seri­ö­sa upp­fö­da­re som kan föra råtta­veln vida­re och se till att alla råt­tor som föds upp får ett bra liv.   Johan Lundin 📧

2007-08-29 🕐 2:06

En kommentar om “Är du en uppfödare?

  1. Så him­la klok inställ­ning till vil­ket ansvar man har som upp­fö­da­re. Det gäl­ler verk­li­gen alla upp­fö­da­re av alla slags djur. Jag äls­kar djur, fram­förallt hun­dar och råt­tor men skul­le i dags­lä­get ald­rig kun­na tän­ka mig att syss­la med avel, eftersom jag ald­rig säkert kan veta hur de djur jag säl­jer vida­re får det. Och jag kan inte sova gott om nat­ten om jag på något sätt, även omed­ve­tet, bidrar till att ge djur ett dåligt liv.

    Vil­ken bra sida för­res­ten!

    Mvh Jen­ny

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *