Är min råtta förkyld?

Jag köp­te en råt­ta för 3 dagar sen, och sen dess har han lik­som nyst och varit lik­som lite “för­kyld”, hur “botar” man det eller går bort av sig själv? Sofia

Råt­tor får tyvärr väl­digt lätt luft­vägs­in­fek­tio­ner, allt från enk­la snu­vor till mykoplas­ma och all­var­li­ga lung­in­flam­ma­tio­ner. Att din råt­ta nyser ibland kan vara helt nor­malt, pre­cis som för oss män­ni­skor, men nys­ning­ar­na kan även bero på att under­la­get i buren dam­mar för myc­ket.

En för­kyl­ning bor­de gå över av sig själv efter någ­ra dagar, och botas på sam­ma sätt som för oss män­ni­skor. Vila, bra mat, honung och vit­lök är någ­ra för­slag. Låter and­ning­en ansträngd, lyss­na genom att läg­ga ditt öra mot råt­tans lung­or på båda sidor­na, kan det vara mykoplas­ma och du bör låta en vete­ri­när under­sö­ka honom.

Jag för­ut­sät­ter att din råt­ta har minst en rått­kom­pis?   Johan Lundin 📧

2007-08-27 🕐 19:54

3 kommentarer om “Är min råtta förkyld?

  1. Har och­så en råt­ta. Köp­te den för 3 dar sen. Hon har sam­ma pro­blem, Dock har hon inte nån rått kom­pis :/ Hon var sista i kul­len så ska köpa en till råt­ta när dom får in :). Hon ver­kar hyf­sat pigg men nyser mkt. har toalätt pel­lets dam­mar de ?

  2. Min råt­ta som jag köp­te på tors­dag (idag är det sön­dag) har sam­ma pro­blem och haft det sen hon kom. Märk­te dock ing­et på hem­vä­gen eller i djur­af­fä­ren. Hon sover dess­utom myc­ket men är pigg när hon är vaken. Den and­ra råt­tan köp­te jag på ett annat stäl­le och hon ver­kar må bra. Hon är dock hyper­ak­tiv om man jäm­för med den som ver­kar sjuk.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *