Är mina råttor lyckliga?


Hur vet man om någon är lyck­lig? Foto: SXC

Hej! har pre­cis skaf­fat mig 2st råt­tor efter att ha velat ha det i hur många år som helst, har helt kär­rat ner mig i des­sa under­ba­ra djur! Hur vet man att en råt­ta trivs? Tack­sam för svar! MVH Nad­ja, Leia och Lex­us (ock­så en hona men hit­ta­de ing­et bra namn så det fick bli en shemale;P)

Det är inte helt lätt att veta säkert

Vi kan inte helt säkert veta hur någon annan kän­ner sig. Men vi kan göra vårt bäs­ta för att för­sö­ka se till att någon trivs så bra som möj­ligt och vi kan vara spe­ci­ellt upp­märk­sam­ma på tec­ken som tyder på att någon inte trivs. Själv­klart är det­ta ock­så väl­digt indi­vi­du­ellt. Alla behö­ver oli­ka saker för att tri­vas och må bra och visar även det­ta på oli­ka sätt.

Upptäcka olycklighet

Jag tän­ker mig att någon som är olyck­lig oftast är inak­tiv och inte tyc­ker någon­ting är roligt att göra.

Tecken på lycka

Ett tyd­ligt tec­ken på att råt­tor trivs är att de knap­rar, hac­kar och tug­gar med sina tän­der när de tyc­ker någon­ting är mysigt och när de är avslapp­na­de. Läs sva­ret till frå­gan “Min råt­ta ska­kar och knap­rar med tän­der­na?” här.

Vilka tecken på lycka och olycka ser du?   Johan Lundin 📧

2012-06-11 🕐 14:30

2 kommentarer om “Är mina råttor lyckliga?

 1. Alla råt­tor knst­rar och tug­gar inte, även fast dom är lyck­li­ga. Tror det beror mer på hur deras per­son­lig är, om dom knast­rar eller inte. Jag har haft någ­ra som har inte har gjort det, fast dom ver­kat lyck­li­ga, helt ekkelt för att dom inte varit keli­ga. Sedan kanske dom har tug­gat och knast­rat med sina vän­ner, men ing­et jag har märkt.
  Jag tror att man ser på råt­tan om den är lyck­lig, att den ser fin ut i päl­sen, har bra hull, är nyfi­ken och allert.
  Att råt­tan lever i en bra flock (har vän­ner utan kiv), ren bur, vari­e­rad kost och får kom­ma ut dag­li­gen, det gör en råt­ta lyck­lig tror jag.
  Men ing­en regel utan undan­tag, det finns råt­tor som INTE vill springa runt lösa, utan hell­re lig­ger i buren och sover.
  Jag har 7 vux­na råt­tor just nu, och alla dom har oli­ka behov. Någ­ra knast­rar och är jät­te­ke­li­ga medans någ­ra är mer vil­da än tama (tama är dom allt, men väl­digt ener­gis­ka och vill inte sit­ta still och gosa). Jag har en rym­nings benä­gen råt­ta som ofta tar sig ut ur buren på smitarrundor…antar att det är hen­nes lyc­ka, då hon all­tid går till­ba­ka till sin bur och tar sig in till sina kom­pi­sar.

 2. I am now not cer­tain whe­re you are get­ting your infor­ma­tion, but gre­at topic. I needs to spend a whi­le study­ing more or wor­king out more. Thank you for gre­at info I used to be on the look­out for this infor­ma­tion for my mis­sion.
  Ala­ba­ma Stry­ker Hip Recall Lawy­er

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *