Är prickar på öronen farliga?

Min ena råt­ta har jät­te­många små små pic­kar på sina öron. Det ser ut som små fin­nar. Dem är hur många som helst så jag und­rar om det är far­ligt? De är i kan­ten på örat, inte inne i. Är hur oro­lig som helst! Anni­ka

Jag tror det kan vara skabb din råt­ta har fått. Det är väl­digt van­ligt att skabb sit­ter just kan­ten av öro­nen.

Skabb är gans­ka lätt att behand­la. Strong­hold för katt, som man drop­par i nac­ken, fun­ge­rar bra för råt­tor.

I vil­ket fall som helst bor­de du besö­ka en vete­ri­när för att få reda på om det verk­li­gen är skabb din råt­ta har fått.

Mer om skabb, runt ögo­nen.
Mer om skabb och van­li­ga sjuk­do­mar   Johan Lundin 📧

2008-03-16 🕐 13:17

En kommentar om “Är prickar på öronen farliga?

  1. mina råt­tor hade små pric­kar på öro­nen när jag köp­de de från djur­af­fä­ren. jag ring­de ome­del­bart en spe­ci­a­list på just råt­tor och hon tala­de om att det var svamp så jag åkte ner till apo­te­ket och köp­te svamp medel som vi män­ni­skor behand­lar våra föt­ter med. jag appli­ce­ra­de 2–3 ggr om dagen och efter 10–12 dagar var svam­pen bor­ta och jag var SÅÅÅÅ lät­tad över mina älsk­ling­ar!!!!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *