Är råttor hygieniska?

Är råt­tor­na ohy­gi­e­nis­ka eller är det bara en myt? Hur ska man skö­ta om råt­tor­na för att de ska vara så hygi­e­nis­ka som möj­ligt? Jes­si­ka

Råt­tor ägnar otro­ligt myc­ket tid åt sin egen, sina bur­kom­pi­sars och tom. ibland husses/mattes hygi­en, så att råt­tor är ohy­gi­e­nis­ka mås­te anses vara en myt. Dock hän­der det att de sam­lar mat­res­ter och små bitar av sudd­gum­min under säng­en eller grä­ver i blom­kru­kor­na utan att stä­da undan efter sig.

En frisk råt­ta kla­rar av sin egen hygi­en helt själv, men själv­klart behö­ver de hjälp med att hål­la rent i buren. Vill man ha en så hygi­e­nisk bur som möj­ligt kan en bur med en neder­del av plast, som går lätt att tvät­ta, vara att före­dra. Det blir ock­så lät­ta­re att hål­la rent i buren om man lär sina råt­tor att gå på låda, något som de fles­ta råt­tor är duk­ti­ga på eftersom de oftast väl­jer ett spe­ci­ellt hörn av buren där de uträt­tar sina behov. Vil­ket bot­ten­ma­te­ri­al som är lämp­li­gast beror till stor del på om råt­tor­na går på låda eller inte. Gör de inte det kan aspflis eller pap­per­spel­lets vara att före­dra. Är de duk­ti­ga på lådan kan det räc­ka med tid­nings­pap­per eller hand­du­kar som under­lag. Häng­mat­tor och bädd­ma­te­ri­al av tyg som går lätt att tvät­ta är ock­så bra för att buren ska hål­la sig så ren som möj­ligt.   Johan Lundin 📧

2007-08-28 🕐 0:00

4 kommentarer om “Är råttor hygieniska?

  1. men jag har för­sökt med allt men mina råt­tor är inte ren­li­ga de kis­sar över allt!!

    och så gil­lar de inte att bada! vad kan det bero på??

  2. En frisk råt­ta kla­rar av sin egen hygi­en helt själv, du behö­ver allt­så inte bada dina råt­tor. Urin­mar­ke­ring­ar i och utan­för buren går tyvärr inte att trä­na bort.

  3. Hej, jag vet sedan länge att råt­tor är väl­digt hygi­e­nis­ka av sig då mina tvät­tar varand­ra och mig. Men mina två honor rvät­tar varand­ra i rum­pan. De lik­som tar tag med tas­sar­na och lyf­ter upp rum­pan på den and­re och tvät­tar. Var­för gör de så?
    Med vän­lig häls­ning, Nan­na

  4. Jag har för­sökt få dem rums­re­na men HUR, HUR får man dem rums­re­na när jag ger dem en låda med katt­sand så ski­ter dom i den (inte bok­stav­li­gen utan tvärt imot!) Jag har tagit katt­sand i räs­ten av buren och såg­spån i lådan för å se om dom går i den.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *