Är råttor mycket allergiframkallande?

Jag und­rar om råt­tor är myc­ket aller­gi­fram­kal­lan­de? om dom e det finns det rex råt­tor som inte är aller­gi­fram­kal­lan­de? Aman­da

Allergi mot råttor är vanligt

Tyvärr är det gans­ka van­ligt att man är aller­gisk mot råt­tor, ofta är det deras urin man rea­ge­rar på.

Eftersom ämne­na man rea­ge­rar på oftast finns i både saliv, urin, avfö­ring, tårväts­ka, kör­tel­sekret, snor och hud­fla­gor är tex. rex- eller naken­råt­tor inte mer aller­gi­vän­li­ga.

Köper du dina råt­tor via en upp­fö­da­re eller via Rått­hjäl­pen finns det möj­lig­het att kom­ma och träf­fa råt­tor­na, eller kanske låna hem dem för att kon­trol­le­ra att du inte är aller­gisk.

Testa dig hos en läkare

En bra idé är ju ock­så att tes­ta hos en läka­re vad du är aller­gisk mot, det går att tes­ta om man är aller­gisk mot råt­tor.   Johan Lundin 📧

2007-08-29 🕐 4:28

17 kommentarer om “Är råttor mycket allergiframkallande?

 1. Skul­le man kun­na ha rått­bu­ren ute på bal­kong­en om som­rar­na, lik­som låta dom bo där? Är det för dragit/finns det någ­ra ris­ker med ex fåg­lar etc?

 2. Råt­tor ute? Ja var­för inte.Jag har haft mössupp­föd­ning och hade ett antal burar med möss ute o det fun­kar all­de­les utmärkt.Se till att det finns skug­ga o vätska…mina var ute tills förs­ta snön kom,hade 4 oli­ka lager i burbotten,bl.a tidningar,spån,toarullar(gör gång­ar av),hund o katt­hår som de bygg­de bon av.En sån vac­ker o tjock päls de fick är helt otroligt.Men se till att de har väts­ka o fet mat.Råttor o möss är inte så käns­li­ga som många gör de till,de är över­le­va­re.

 3. Jag har fun­de­rat på sam­ma sak, men jag und­rar, kan man ha något sorts kop­pel eller sele till en råt­ta och ha den utom­hus om man går ut och på stan eller nåt lik­nan­de. Inte gå som en hund då , kanske ha den på axeln eller nåt…

 4. jag har inte råt­tor men jag vet inte om jag kan ha råt­tor för pap­pa är alär­gisk.
  är råt­tor ett bra nybör­gar­djur?

 5. Har ni något tips om hur man kan över­ta­la för­äld­rar­na att skaf­fa råt­tor? Jag tror jag blir galen snart!Mamma är lite rädd för råt­tor så det är typ där­för. Hur över­ta­lar jag hen­ne om dom är värl­dens sötas­te

 6. Jag är inte sam­ma lina som skri­vit över. Råt­tor ute? all­drig! råt­tor är käns­li­ga emot drag så ifall det blå­ser så kand e lätt bli för­kyl­da. Muss och råt­tor är sam­ma sak. Vet itne rik­tigt hur du mena men på dag går det bra men inte på hel­tid! då är det bätt­re att de får bo i en “stu­ga” eller i nåt ute hus med vär­ma. Det är fort­fa­ran­de kal­la nät­ter.

 7. Till Lina: Min mam­ma gil­lar inte hel­ler råt­tor, men jag tja­ta­de och så fick jag. Vi9 har ju 3 kat­ter hos pap­pa så mamam fick väl­ja ifall hon vil­la ha kat­ter­na där eller råt­tor­na då val­de hon råt­tor­na för råt­tor sit­ter i bur det gör inte kat­ter.
  råt­tor är som små barn, blir lätt­för­kyl­da och behö­ver kött och mytc­ket fett och kalo­ri­er men även mus­li och nyt­tigt 🙂

 8. Per­nil­la: det finns många som säl­jer egen­gjor­da kop­pel de är bäst. Dem man köper på djur affä­ren kan råt­tan stry­pas utav ifall man råkar dra eller ifall man mås­te få ut dem snabbt.

 9. Å Sit­ter och drö­mer när jag läser om råt­tor min bror är päls aller­ki­ger mot vis­sa djur som fäl­ler mkt men fäl­ler en råt­ta mkt??

 10. Egen gjor­da kop­pel är väl­digt dåli­ga, råt­tan kan tex stry­pas. Man ska köpa sel­lar i djur­af­fä­ren.

 11. sele‘?? på en råt­ta jis­ses wil­li­am du mås­te vara sko­lans mest mob­ba­de kile. ska­fa dig entjej som inte har fyra ben eler går att blå­sa upp. jag har en sele men jag bru­kar all­tid dra åt för hårt så dom stryps vad gör jag för fel?

 12. Ste­fan: Wtf?

  Jag har sele men använ­der inte så ofta, köp­te ju nära hös­ten och vill ju inte att dom ska fry­sa så har inte använt myc­ket. Men kika på oli­ka hem­si­dor?

 13. Hej! Jag är jät­tein­tres­se­rad av råt­tor, men jag är käns­lig mot päls­djur, och jag har “aller­gi­vän­li­ga” kat­ter hem­ma.. Jag vet inte om jag vågar skaf­fa en råt­ta fast jag är aller­gisk? Tack­sam för svar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *