Författarens arkiv: Johan Lundin

Hopp för Malmös råttor

Det finns hopp för Mal­mös råt­tor, den nya grym­ma spjut­fäl­lan gil­las inte av Jord­bruks­ver­ket. Jord­bruks­ver­ket 3 råt­tor­na Jord­bruks­ver­ket har nu rea­ge­rat och avrått Natur­vårds­ver­ket att god­kän­na den nya sor­tens grym­ma rått­fäl­la, spjut­ma­ski­nen, som ska instal­le­ras i Mal­mös avlopps­sy­stem. Natur­vårds­ver­kets har … Läs mer