Författarens arkiv: Johan Lundin

Torrfoder

Råt­tor­na ska ha till­gång till torr­fo­der dyg­net runt. Det finns en hel del fär­di­ga bland­ning­ar att köpa i djur­af­fä­ren. Hit­tar du ing­en spe­ci­ell bland­ning för råt­tor kan det även gå bra med en hams­ter­bland­ning. Om du vill kan du även … Läs mer

Miljoner försöksråttor räddas

Ett sjut­ti­o­tal fors­ka­re från 13 län­der sam­las idag i Stock­holm för att star­ta ett pro­jekt som kom­mer kun­na räd­da mil­jon­tals för­söks­råt­tor. Målet är att det ökän­da så kal­la­de LD50-testet ska ersät­tas av för­söks­djurs­fria, bätt­re och säk­ra­re tes­ter. I ett LD50-test … Läs mer