Författarens arkiv: Johan Lundin

Råttatouille kan leda till impulsköp av råttor

Foto: Bue­na Vis­ta Inför pre­miä­ren av fil­men Råt­ta­touil­le vän­tas för­sälj­ning­en och impulskö­pen av råt­tor öka kraf­tigt. Den dataa­ni­me­ra­de fil­men Råt­ta­touil­le har bli­vit en stor suc­cé med publik­re­kord i både USA och Frank­ri­ke. Fil­men hand­lar om den frans­ka råt­tan Remy, som … Vad är det med fil­men som loc­kar till rått­köp?

Krav för burmått, äntligen även för privatpersoner

Med undan­tag för hun­dar och kat­ter har mini­mikra­ven för säll­skaps­djurs bur­mått endast gällt för zoo­af­fä­rer och närings­verk­sam­het. Från den förs­ta sep­tem­ber 2007 gäl­ler des­sa mini­mikrav även för pri­vat­per­so­ner. Djur­skydds­in­spek­tö­rer har nu tyd­li­ga­re rikt­lin­jer att för­hål­la sig till vid inspek­tio­ner av … Läs mer