Avlivning

Även om det känns svårt mås­te du en dag skil­jas från din råt­ta. Är råt­tan myc­ket sjuk och lidan­de är det du som mås­te bestäm­ma om du ska låta råt­tan som­na in. Tänk på vad som är bäst för dju­ret och håll ald­rig en lidan­de råt­ta vid liv bara för att du har svårt att skil­jas från den. Låt en vete­ri­när skö­ta avliv­ning­en. Vete­ri­nä­ren ger råt­tan en eller två spru­tor och råt­tan som­nar in utan smär­tor. Om du vill kan du få råt­tan med dig hem för begrav­ning.

Du kan låta någon av råt­tans vän­ner föl­ja med som stöd för dig och råt­tan som ska avli­vas. De avling­ar hos vete­ri­när jag själv har varit med om har bli­vit väl­digt fina stun­der.   Johan Lundin 📧

2007-07-12 🕐 21:10

5 kommentarer om “Avlivning

  1. Jag gick runt me 2 råt­tor innan vi skul­le fara och ta bort en av dom. min mam­ma vart för­vå­nad när hon trod­de ja skul­le ta med mig 2 råt­tor. äre bra att ta med sig två xP? de skul­le nog va skönt näs­ta gång. men de vart en jät­te sorg­lig stund men jag vart glad för min råt­tas skull fast tårar­na rann för­fullt :,)

  2. Fick avli­va min äls­ka­de Busan i går.. Var hos vete­ri­nä­ren med hen­ne i mån­dags, eftersom hon har änd­rat bete­en­de och bli­vit gula­re på svan­sen. Vete­ri­nä­ren sa att allt var bara bra med hen­ne och att hon har fullt frisk.. Dagen efter så låg hon bara och fläm­ta­de i buren. släng­de mig i bilen till vete­ri­nä­ren igen. men det fanns ing­at att göra. hen­nes hjär­ta slog så svagt, så jag fick ta bort hen­ne.. grät hela dagen.. Min lil­la äls­ka­de råt­ta..

  3. Linda,jag bekla­gar det som hän­de din råtta,tråkigt. Vet du vad det var för fel? Har de kom­mit fram till nåt,intressant att veta,kram mikos

  4. Fick ock­så avli­va min råt­ta igår. Vi var hos vete­ri­nä­ren först. De sa att hon hade mykoplas­ma och att vi skul­le ge hen­ne mede­cin. Vi gav hen­ne det men det blev bara vär­re. Sedan så kun­de hon knappt andas och hon kip­pa­de efter luft. Vi åkte till vete­ri­nä­ren och de sa att det var bäst att avli­va hen­ne för att hon var så him­la sjuk :(((( min äls­ka­de Sira.… <333

  5. Karo­li­na och Lin­da jag bekla­gar djup det som hän­de Busan och Sira… Så job­bigt det mås­te kän­nas… Jag har som tur vad ald­rig varigt me dom en avliv­nig på en råt­ta, och jag hop­pas att jag ald­rig behö­ver men än dag så kom­mer dom väll få göra det med mina små gull­ung­ar Fred coh Geor­ge… Jag läng­tar inte dit!!!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *