Blir det för varmt för råttorna på sommaren?

I mitt rum blir det gans­ka varmt då för jag har på datorn rätt myc­ket. Men jag kom­mer inte ha på den så myc­ket näs­ta som­mar för då ska jag som­mar­job­ba. Men är det något jag ska tän­ka på när det blir varmt för dom, ska jag sät­ta dom fram­för fönst­ret när det är öppet? Eller ska jag sät­ta den (buren) i ett annat rum? Det kan bli svårt för jag har katt.. Men ge mig lite tips för jag vill vara väl för­be­red innan jag får dom små liven. Tack på för­hand. Mar­ti­na

Avkyler sig med svansen

Råt­tor svet­tas inte, istäl­let avky­ler de sig genom att leda ut varmt blod i tex. deras svans där blo­det kyls av och sedan tas till­ba­ka till krop­pen. Råt­tor är käns­li­ga för snabbt väx­lan­de tem­pe­ra­tu­rer, som tex. i en upp­värmd bil på som­ma­ren. Men jag tror det behö­ver vara väl­digt varmt i ditt rum på som­ma­ren för att råt­tor­na ska må dåligt eller få vär­me­slag. Om du har rull­gar­di­ner ned­drag­na för föns­ter och dör­ren öppen till ditt rum tror jag inte det är någ­ra pro­blem. Du kan luf­ta någ­ra gång­er om dagen på ditt rum, men jag tror inte du bör ha fönst­ret öppet hela tiden. Råt­tor är käns­li­ga för drag, även när det är varmt. Jag tyc­ker inte hel­ler du bör låta buren stå i fönst­ret, ställ den någon­stans där det är lite mer skyd­dat och skug­gigt.

Fryst frukt för varma råttor

Ver­kar dina råt­tor ändå bli för var­ma kan du stäl­la in flas­kor med fryst vat­ten under en vilt som de kan lig­ga på, eller vat­ten­bad med is eller fryst frukt som de kan sval­ka sig med.

Mer om vär­me­slag hos råt­tor.   Johan Lundin 📧

2008-03-16 🕐 14:30

3 kommentarer om “Blir det för varmt för råttorna på sommaren?

  1. jag har en frå­ga. jag tän­ker ha mina råt­tor i ett litet rum som är gans­ka varmt, kanske upp till 23–24 gra­der går det?

  2. Ett jät­te­bra tips för att kyla ner en varm bur är att läg­ga en kall och fuk­tig hand­duk ovan­på den. Hand­du­ken kom­mer att äta upp vär­mee­ner­gin. (lär­de mig det i sko­lan) 🙂

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *