Burens skötsel

Det är vik­tigt att du skö­ter buren, en smut­sig bur ökar kraf­tigt ris­ken för sjuk­do­mar hos dina råt­tor. Råt­tans luft­vä­gar är spe­ci­ellt käns­li­ga för de ång­or som kan bil­das av urin i en smut­sig bur. Mat­skå­len och vat­ten­flas­kan ska fyl­las på och ren­gö­ras var­je dag, toalå­dan ska töm­mas och ren­gö­ras när den är full, t.ex. två gång­er per vec­ka och hela buren ska stä­das och ren­gö­ras minst en gång i vec­kan. Det blir givet­vis lät­ta­re att stä­da buren om man har råt­tor som går på låda. Men även såda­na burar behö­ver ren­gö­ras var­je vec­ka eftersom det all­tid blir en del mat­res­ter och urin­mar­ke­ring­ar.   Johan Lundin 📧

2007-07-12 🕐 21:07

En kommentar om “Burens skötsel

  1. Om man har två rått kil­lar, blir det mer att stä­da då? Allt­så eftersom dom revir­mar­ke­rar mer än honor.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *