Hur gör man när man fis­kar råt­tor, vad är en dyklå­da och finns det verk­li­gen agi­li­ty för råt­tor? Akti­ve­ring av råt­tor är väl­digt vik­tigt, även om ni säkert hit­tar era egna sätt att umgås till­sam­mans, allt kan du läsa om här.

20 sätt att aktivera uttråkade råttor

Alla råt­tor blir någon gång uttrå­ka­de, här sam­lar jag tips för just des­sa till­fäl­len. Det säl­lan jag själv sys­sel­sät­ter mina råt­tor med akti­ve­rings­le­kar, vi bru­kar umgås till­sam­mans på ett mer spon­tant sätt. Det vik­ti­gas­te är att var­je råt­ta får kär­lek och ges ensam kva­li­tets­tid med sin män­ni­ska, ni kan säkert hit­ta ett natur­ligt sätt att umgås till­sam­mans som pas­sar just er.

Läs mer

Mer frånAktivering