Åsikter

Någons sopor är en annans skatt

Kristi­na Aspengren, mil­jö- och häl­so­skydds­in­spek­tör i Väs­terås fun­de­rar över var­för det finns så många råt­tor i sop­tun­nor­na.

Det finns något att äta, kanske äppelskrutt eller mat­res­ter.

Foto: Kelu Rothoff/ Sve­ri­ges Radio
Käl­la: Sve­ri­ges Radio

Mer frånÅsikter

Prata med råttorna istället

Genom Ceci­lia Hagens krö­ni­ka har uttryc­ket ”bru­na råt­tor” kom­mit att bli en meta­for för den till­ta­gan­de rasis­men och främ­lings­fi­ent­lig­he­ten i sam­häl­let. Vad har råt­tor­na gjort för att stän­digt dras in i såda­na här bråk? Det finns en stor rått­skräck, och … Läs mer