I bild­gal­le­ri­et får du se bil­der på mina råt­tor och på vad de hål­ler på med.

Mycket väsen för en.. råtta?


Vad är det här för djur? Foto: Johan Lun­din

Som jour­hem för Rått­hjäl­pen kan det hän­da att man får åka ut på spän­nan­de upp­drag för att fånga in utkas­ta­de tam­råt­tor. För någ­ra dagar sedan blev jag upp­ringd av en kil­le som berät­ta­de om en råt­ta som satt i deras deras ljus­brunn. Eftersom råt­tan var svart och inte ver­ka­de spe­ci­ellt skygg miss­tänk­te både han och jag att det kun­de röra sig om en tam­råt­ta.

Läs mer

Mer frånBildgalleri