I bild­gal­le­ri­et får du se bil­der på mina råt­tor och på vad de hål­ler på med.