Hyss

Hyss öppnar sista luckan?

Är det far­ligt om dom får i sej typ en halv cho­klad­bit från en cho­klad­ka­len­der?
Liv

Liv, det är abso­lut inte far­ligt. Cho­klad är inte gif­tigt för råt­tor. Det är bara lite onyt­tigt, pre­cis som det är för männ­si­kor, men en halv chock­lad­bit från cho­klad­ka­len­dern kan de få unna sig när det är jul.

Läs mer om cho­klad och råt­tor här.

Hyss sat­te i sig någ­ra luc­kor för­ra året, inte i num­mer­ord­ning dock. Med de här bil­der­na pas­sar vi, råt­tor­na och jag, på att öns­ka dig och alla and­ra en God Jul!


Foto: Johan Lun­din


Foto: Johan Lun­din


Foto: Johan Lun­din

Mer frånHyss