Mor­ty & Max är en teck­nad serie om två busi­ga råt­tor, teck­nad av Dan Wede­king. Nya seri­er läggs upp med ojäm­na mel­lan­rum, håll utkik!

Mer frånMorty & Max