Ratpower

Häng upp råttorna på väggen

Genom någ­ra knapp­klick kan du ska­pa ett mäs­ter­verk av dina bil­der, var­för inte för­e­vi­ga min­ne­na med dina råt­tor och hänga upp dem på väg­gen?

Vilken stil väljer du?

För­ra vec­kan var jag och en vän och fota­de oss hos en foto­graf, när vi såg bil­den bestäm­de vi direkt att den mås­te för­sto­ras och sät­tas upp på väg­gen. Idag hit­ta­de jag hem­si­dan Canvasfabriken.se. På Can­vas­fa­bri­ken finns fle­ra oli­ka sti­lar du kan väl­ja mel­lan när du bestäl­ler dina foto­tav­lor. Jag gjor­de en ver­sion där råt­tan Kani­nen fick vara med på ett hörn.

Se fler exem­pel och ska­pa ditt eget mäs­ter­verk.

Foto: Johan Lun­din

Mer frånRatpower