Rått­brott är brott som råt­tor begår. Egent­li­gen är det inga rik­ti­ga brott utan det är mer små bus. Nya rått­brott arki­ve­ras efter­hand som nya olyc­kor hän­der hem­ma hos mig.

Hyss öppnar sista luckan?

Är det far­ligt om dom får i sej typ en halv cho­klad­bit från en cho­klad­ka­len­der?
Liv

Liv, det är abso­lut inte far­ligt. Cho­klad är inte gif­tigt för råt­tor. Det är bara lite onyt­tigt, pre­cis som det är för männ­si­kor, men en halv chock­lad­bit från cho­klad­ka­len­dern kan de få unna sig när det är jul.

Läs mer om cho­klad och råt­tor här.

Hyss sat­te i sig några luc­kor för­ra året, inte i num­mer­ord­ning dock. Med de här bil­der­na pas­sar vi, råt­tor­na och jag, på att önska dig och alla andra en God Jul!


Foto: Johan Lun­din


Foto: Johan Lun­din


Foto: Johan Lun­din

Mer frånRåttbrott