Rått­brott är brott som råt­tor begår. Egent­li­gen är det inga rik­ti­ga brott utan det är mer små bus. Nya rått­brott arki­ve­ras efter­hand som nya olyc­kor hän­der hem­ma hos mig.