Råt­tor ska ha fri till­gång till torr­fo­der och minst en gång om dagen ska de få färsk mat, de äter mer än gär­na våra mat­res­ter. De dric­ker helst vat­ten, även om ock­så råt­tor upp­skat­tar att kopp­la av med en kopp ljum­met kof­fe­in­fritt te. Läs och lär dig om råt­tor­nas kost, en av många vik­ti­ga saker för att hål­la råt­tor­na fris­ka och gla­da.

Allmänt om maten

Ett lätt sätt att göra sina råt­tor gla­da och väl­må­en­de är att ge dem god och närings­rik mat. Råt­tor­na ska ha fri till­gång till torr­fo­der och minst en gång om dagen ska de få färsk mat. Eftersom råt­tor är allä­ta­re äter de gär­na våra mat­res­ter. Får dina råt­tor fel sorts mat kan de bl.a. få pro­blem med hud och päls.

Mer frånRåttornas mat

Torrfoder

Råt­tor­na ska ha till­gång till torr­fo­der dyg­net runt. Det finns en hel del fär­di­ga bland­ning­ar att köpa i djur­af­fä­ren. Hit­tar du ing­en spe­ci­ell bland­ning för råt­tor kan det även gå bra med en hams­ter­bland­ning. Om du vill kan du även … Läs mer