Råt­tor är ingen­ting man köper. Råt­tor är någon­ting man skaf­far, pre­cis som man skaf­far barn, och det finns mas­sor av saker du mås­te tän­ka ige­nom och lära dig innan du bestäm­mer dig för att skaf­fa råt­tor. Råt­tor krä­ver myc­ket arbe­te och upp­märk­sam­het, och de mås­te akti­ve­ras av dig var­je dag. Här kan du läsa och lära dig om var­för råt­tor inte mår bra av att leva utan and­ra råt­tor, att han- och hon­råt­tor kan inte leva till­sam­mans och var­för man inte ska stöd­ja djur­af­fä­rer­nas för­sälj­ning av råt­tor.

Köp inte dina råttor från en djuraffär

Köp dina råt­tor från en pri­vat upp­fö­da­re. Många djur­af­fä­rer säl­jer råt­tor som föds upp som ormat och bryr sig inte om att avla på fris­ka djur med bra tem­pe­ra­ment. Stöd inte djur­af­fä­rer­nas för­sälj­ning som leder till impuls­köp och låg sta­tus för dju­ren som säljs.

Omröstning:

[poll=15]
Läs mer

Mer frånSkaffa råttor