Vilma

Vilma

01.06.29 03.08.20

Upp­fö­dar­namn: -
Kön: Hona
Födel­se­da­tum: 01.06.29
Färg,teckning, hår­lag: Sil­ver black roan, slät
Uppfödare/Inköpsställe: Zoo­AB Cen­ter Syd

Som­ma­ren 2001 skaf­fa­de jag mina förs­ta två råt­tor, Vil­ma och Doris. Jag köp­te dem i en djur­af­fär. Jag kom­mer fort­fa­ran­de ihåg att jag fick dem i en liten låda med små hål i. Ibland stack någon av dem ut nosen genom hålet för att häl­sa. Både Vil­ma och Doris fick efter ett tag bum­ble­foot, till skill­nad från Doris lev­de Vil­ma inte kvar länge med sjuk­do­mem. Vil­ma och Doris lär­de mig att tyc­ka om råt­tor.

Läs allt om Vil­ma.


Det här är de förs­ta och enda bil­der­na jag kan hit­ta av Vil­ma. Foto: Johan Lun­din


Foto: Johan Lun­din