Doris

01.06.29 04.02.26

Upp­fö­dar­namn: -
Kön: Hona
Födel­se­da­tum: 01.06.29
Färg,teckning, hår­lag: Sil­ver black roan, slät
Uppfödare/Inköpsställe: Zoo­AB Cen­ter Syd

Som­ma­ren 2001 skaf­fa­de jag mina förs­ta två råt­tor, Vil­ma och Doris. Jag köp­te dem i en djur­af­fär. Jag kom­mer fort­fa­ran­de ihåg att jag fick dem i en liten låda med små hål i. Ibland stack någon av dem ut nosen genom hålet för att häl­sa. Både Vil­ma och Doris fick efter ett tag bum­ble­foot, till skill­nad från Doris lev­de Vil­ma inte kvar länge med sjuk­do­mem. Vil­ma och Doris lär­de mig att tyc­ka om råt­tor.

Läs allt om Doris.


Doris på en häst. Foto: Johan Lun­din


Här bör­jar hen­nes bum­ble­foot synas. Foto: Johan Lun­din   Johan Lundin 📧

2007-08-10 🕐 22:54

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *