En julsaga

Det här är förs­ta året jag är utan råt­tor på julaf­ton på fle­ra år, i brist på annat skri­ver jag där­för om.. malar? Det har bli­vit till en tra­di­tion för mig att dagen innan julaf­ton stor­stä­da, skrub­ba bort rått­kiss från gol­ven, slå in jul­klap­par och julpyn­ta. Det fanns en hel del rått­kiss kvar från mina senas­te råt­tor, men årets jul­städ­ning skul­le visa sig bli spe­ci­ell på ett annat sätt.


Det blir inte någon rik­tig jule­frid med en fång­ad mal. Foto: Johan Lun­din

Malar istället för råttor

Jag har varit utom­lands i ett halv­år, där­av att det inte bor någ­ra råt­tor här. Sedan jag kom hem har här istäl­let flyt­tat in säkert fle­ra hund­ra små fly­gan­de malar. Igår hit­ta­de jag deras hög­kvar­ter, under ett skåp i en burk med kvar­glömt torr­fo­der för råt­tor.

En fångad mal förstör friden till jul

Innan­för dis­play­en till min ste­reo satt idag en av des­sa malar. Jag ska erkän­na att jag fak­tiskt tve­ka­de över att för­sö­ka befria honom. Hade det inte varit för att det är jul vet jag inte hur jag hade gjort, kanske jag skul­le argu­men­te­rat med mig själv om att såda­na fru­stre­ran­de situ­a­tio­ner hör till en mals natur­li­ga var­dag. Jag insåg ändå gans­ka snart att det ald­rig skul­le bli någon rik­tig jule­frid om malen satt fång­ad.

Gammalt minne av råttor

Efter att ha tagit av någ­ra delar vill jag ge er som bor med råt­tor en var­ning. Låt inte råt­tor­na sova på ste­re­on, som råt­tor­na bru­ka­de göra hos mig. Vad jag fick se var fruk­tans­värt. Rått­hår fast­klib­bat i rått­kiss, mas­sor av rått­kiss med rått­hår.

Befriad

Fle­ra delar behöv­des tas av, ända in till slu­tet viss­te jag inte om malen skul­le kun­na ta sig ur det här levan­de. Men så fort jag lyc­ka­des öpp­na en springa i dis­play­en flög han ut av sig själv. Ut från den lil­la glas­värld där han en gång växt sig stor. Han lan­da­de till en gång på min axel innan han flög vida­re.


Rått­bo i ste­re­on. Foto: Johan Lun­din


Jule­fri­den är räd­dad. Foto: Johan Lun­din   Johan Lundin 📧

2008-12-24 🕐 6:27

En kommentar om “En julsaga

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *