Fallet med fjärkontrollen

Två av mina fjär­kon­trol­ler har bli­vit angrip­na av råt­tor. Den ena på volym­knap­pen och den and­ra på auto off knap­pen.   Johan Lundin 📧

2007-07-15 🕐 19:36

2 kommentarer om “Fallet med fjärkontrollen

  1. Är det inte irri­te­ran­de att få sina saker för­stör­da hela tiden? Tän­ker att många blir avskräck­ta nu.
    Min sys­ter som har råt­tor påstår att de bara biter sön­der tyger och gre­jer när de ska byg­ga bo. Stäm­mer det eller biter dom lite över­allt?
    Jag vill inte ha mina gre­jer för­stör­da men skul­le ändå vil­ja låta even­tu­el­la råt­tor springa runt i rum­met.

  2. haha, våra råt­tor har med gnagt av allt möj­ligt! vi har dock lärt dem att vis­sa saker får de bita på, men and­ra inte. gans­ka prak­tiskt. nu är soff­kud­dar­na deras, och de får göra vad de vill med dem. de har en favo­rit­kud­de som de kry­per in i och drar ut all stopp­ning, och de bru­kar hjäl­pas åt. en drar ut, en sor­te­rar och den tred­je kar­dar lud­det! helt maka­löst, haha!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *