Färsk mat

Utö­ver torr­fo­der är det vik­tigt att råt­tor­na få färsk mat var­je dag. Ge inte sam­ma mat all­tid utan för­sök vari­e­ra så myc­ket som möj­ligt. Jag har som mål att mina råt­tor ska få sma­ka allt under sin livs­tid. När jag lagar mat har jag en liten tall­rik där jag läg­ger mat som är till råt­tor­na.

Medan råt­tor­na väx­er är det extra vik­tigt med bra mat. Upp till 4 måna­ders ålder kan man ge stöd­mat bestå­en­de av majsvälling/gröt, grovt bröd upp­blött i ägg eller barn­mat på burk. Helst ett par gång­er om dagen.

Ibland äter man kanske mat som inte är så pas­san­de för råt­tor, så där­för har jag sam­lat någ­ra recept på rått­mat här som du kan använ­da dig av.

Kän­ner du för att hit­ta på dina recept själv så är det väl­digt enkelt. Ta vad du har och blan­da. Maten behö­ver inte vara en fröjd för män­ni­sko­ö­gat för att råt­tor­na ska upp­skat­ta den. Tänk på att maten var­ken ska vara för varm eller kall, fing­er­varm är bäst. Här är någ­ra tips på vad du kan använ­da dig av:

Mat du kan ge dag­li­gen:
— Gröt, hav­re­gryns­gröt
— Kokt pota­tis
— Kokt pas­ta
— Kokt ris
— Grod­dar
— Alla sor­ters frukt och grön­sa­ker, om du tar bort kär­nor­na
— Alla sor­ters rot­fruk­ter och balj­väx­ter
— Alla sor­ters bröd
— Barn­mat på burk

Mat du kan ge någ­ra gång­er i vec­kan:
— Kött och fisk, gär­na kokat
— Skal­djur, med eller utan skal
— Mjölk­pro­duk­ter, yog­hurt är en favo­rit
— Knäc­ke­bröd
— Ägg

Mat du kan hit­ta där ute:
— Mask­ros­blad
— Klö­ver
— Gro­blad
— Näss­lor, mås­te tilla­gas

Mat du inte bör ge:
— Män­ni­sko­go­dis
— Myc­ket söt, salt, stark eller fet mat
— Okän­da eller otvät­ta­de väx­ter ploc­ka­de utom­hus
— Väx­ter ploc­ka­de nära en väg
— Hund och katt­mat på burk (Inne­hål­ler ofta kon­ser­ve­rings­me­del och slakt­res­ter, van­ligt kött är i så fall natur­li­ga­re och häl­so­sam­ma­re.)
— Mög­lig eller gam­mal mat
— Mat som du själv inte skul­le vil­ja äta   Johan Lundin 📧

2007-07-12 🕐 21:02

15 kommentarer om “Färsk mat

 1. jag har gett min råt­ta lite falu­korv de tyck­te han om jag skul­le tip­sa om att all mat vi äter äter en råt­ta så ge dom allt vi äter så blir dom som oss feta och illamå­en­de=)

 2. Tjoo, Jag kän­ner en per­son som har en upp­föd­ning och hon säger att man inte kan ge råt­tor Avo­ka­do? För det är dåligt för deras lever. 😛 Och att det är bara män­ni­skor och fåg­lar som har stark lever som kla­rar av avo­ka­do. Jag frå­ga­de hen­ne om katt mat och hon sa att det finns myc­ket bra pro­ti­ner i det och att råt­tor bör få det då och då. :O

 3. Jag har ald­rig hört att avo­ka­do skul­le kun­na vara skad­ligt. Jag har tom. läst om forsk­ning på råt­tor i Japan som visat att avo­ka­do är skyd­dan­de för levern.

  Hund och katt­mat på burk är inte nyt­tig mat för någon, pga. kon­ser­ve­rings­me­del och till­sat­ser. Även om det säkert finns en del undan­tag. Vill man ge kött till sina råt­tor är det bätt­re att ge dem kött i så natur­lig form som möj­ligt.

 4. Hej!
  Jag har läst i en upp­fö­da­res blogg att balj­väx­ter ska man vara för­sik­tig med att ge råt­tor dag­li­gen för det kan ska­pa nån sorts can­cer. så svårt att veta vad man igent­li­gen kan ge för det tycks vara lite oli­ka åsik­ter kring just maten till råt­tor.…

 5. Hej!
  i nån bok jag läs­te om råt­tor så stod det att
  man inte skul­le ge råt­tor kött .
  Men jag har gett mina råt­tor kött så länge jag kan min­nas en gång i vec­kan.
  Men då har väll boken fel?

 6. #Lil­la Lol­li;

  Avo­ka­do är nyt­tigt. Men kärnan&skalet är gif­tigt. Annars är det nog ing­en fara med advo­ka­do någon­gång ibland. Mina får det mesta, och ser fina ut ^.^

 7. Jag skul­le gjär­na vil­ja köpa tam­råt­tor, men det jag udrar över är dom nattak­ti­va som tex en hams­ter?? 😀 <3

 8. Det råder ju tusen oli­ka åsik­ter om vad som är nyt­tigt eller skad­ligt så det är svårt att veta vad som stäm­mer eller inte. Jag skul­le vil­ja säga såhär;
  Ger man vari­e­rad kost så får de ju ald­rig i sig för sto­ra mäng­der av ämne­na, eller hur? Det finns myc­ket mat som för män­ni­skor är nyt­tig i små mäng­der men skad­ligt i sto­ra mäng­der.

  (Citrus­fruk­ter har jag hört att man ska akta sig för men jag vet inte. C-vita­min finns ju i annan föda så vi und­vi­ker citrus iaf)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *