Finns det kurser och träffar för agilityträning?

Jag har läst om råt­ta­gi­li­ty och har bli­vit inres­se­rad! jag och mina råt­tor skul­le gär­na vil­ja bör­ja och trä­na sånt, men jag und­rar om du kan ge några tips och tele­num­mer vart såna trä­ning­ar kan fin­nas? Ani­cia, Katia (råt­ta) och Bel­la (råt­ta)

De flesta som täv­lar i råt­ta­gi­li­ty trä­nar sina råt­tor själ­va hem­ma. Svenska Rått­säll­ska­pet anord­nar ibland kur­ser eller träf­far för trä­nig.

Är du med­lem i Svenska Rått­säll­ska­pet kan du ta kon­takt med din akti­vi­tets­kom­mit­té för att föreslå agi­li­ty­trä­ning­ar.Profilbild på Johan Lundin   Johan Lundin 📧

2007-08-28 🕐 23:51

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *