Försäljning av råttkött ökar

Kon­su­men­ter­na har skrämts av fågel­in­flu­en­san vil­ket har lett till att för­säl­ning­en av fågel­kött i Asi­en mins­kar för att istäl­let ersät­tas av rått­kött.

Rått­hand­lers­kan Van Vath säl­jer över 200 kilo rått­kött per dag. Som stekt eller gril­lad med vit­lök och grön­sa­ker är rått­köt­tet myc­ket upp­skat­tat i Kam­bod­ja. Bil­ligt är det ock­så, cir­ka tre kro­nor kilot.

- Jag har en kon­stant ström av kun­der, säger Van Vath, rått­slak­ta­re i Bat­tam­bang i väst­ra Kam­bod­ja

Om råt­tor­na fång­as vil­da eller föds upp fram­går inte av arti­keln, vid en even­tu­ell upp­föd­ning kan vi före­stäl­la oss usla för­hål­lan­de för des­sa råt­tor.

Läs hela arti­keln..

Käl­la: SvD   Johan Lundin 📧

2004-02-18 🕐 1:34

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *