Rått våld mot hjälmförsedda råttor stoppas

Två fors­ka­re har under ett par år sla­git hjälm­för­sed­da råt­tor i huvu­det.NFL, den ame­ri­kans­ka fot­bolls­li­gan, har beta­lat forsk­ning­en.Djur­för­sökse­tis­ka nämn­den säger nu nej till fort­satt forsk­ning.

Råt­tor­na för­sågs med hjäl­mar och gavs smäl­lar mot huvu­det med hjälp av en tryck­lufts­dri­ven pistong. Smäl­lar­na skul­le mot­sva­ra en arm­bå­ge i huvu­det för en spe­la­re i ame­ri­kansk fot­boll, fors­kar­na hop­pas på så sätt få kun­skap om kon­se­kven­ser­na av en hjärn­skak­ning.

Vi ska tit­ta på nyt­tan av för­sö­ket, och på dju­rens lidan­de. Nämn­den har inte ansett det ange­lä­get att här i Sve­ri­ge fors­ka om hjärn­ska­dor på ame­ri­kans­ka fot­bolls­spe­la­re, säger en repre­sen­tan­ter från djur­för­sökse­tis­ka nämn­den.

Läs hela arti­keln.. Läs hela arti­keln..

Käl­la: Expres­sen, Afton­bla­det   Johan Lundin 📧

2004-05-07 🕐 18:58

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *