Gå till veterinären

Att hit­ta en bra vete­ri­när till sina råt­tor är inte all­tid helt lätt. Det bäs­ta är att frå­ga sin upp­fö­da­re eller en annan rått­kun­nig per­son som kan tän­kas kän­na till någon. Det är ock­så bra om du för­sö­ker ta reda på vad det är för sjuk­dom din råt­ta har innan du går till vete­ri­nä­ren, så att ni till­sam­mans kan kom­ma fram till en lämp­lig behand­ling.   Johan Lundin 📧

2007-07-12 🕐 21:11

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *