Häng upp råttorna på väggen

Genom någ­ra knapp­klick kan du ska­pa ett mäs­ter­verk av dina bil­der, var­för inte för­e­vi­ga min­ne­na med dina råt­tor och hänga upp dem på väg­gen?

Vilken stil väljer du?

För­ra vec­kan var jag och en vän och fota­de oss hos en foto­graf, när vi såg bil­den bestäm­de vi direkt att den mås­te för­sto­ras och sät­tas upp på väg­gen. Idag hit­ta­de jag hem­si­dan Canvasfabriken.se. På Can­vas­fa­bri­ken finns fle­ra oli­ka sti­lar du kan väl­ja mel­lan när du bestäl­ler dina foto­tav­lor. Jag gjor­de en ver­sion där råt­tan Kani­nen fick vara med på ett hörn.

Se fler exem­pel och ska­pa ditt eget mäs­ter­verk.

Foto: Johan Lun­din   Johan Lundin 📧

2009-02-20 🕐 15:07

En kommentar om “Häng upp råttorna på väggen

  1. Vil­ken vac­ker bild! En välträ­nad frisk och och gudom­ligt snäll man som beskyd­dar råt­tor.
    Det intryc­ket får jag,när jag tit­tar på bil­den ovan med kil­len och den söta råt­tan.
    Han ser ut som råt­tor­nas skydds­äng­el och råt­tor­nas beskyddare.Bilden är väl­digt stark fin och gripande.Jag blir så berörd,och det är så gul­ligt när äng­la­kil­len hål­ler den lil­la råt­tan i handen.Och det syns att råt­tan hål­ler kil­len i han­den med trygg­het och känsla.Den lil­la rått­han­den är så näpen och söt,och råt­tan som hel­het är jät­te-gul­lig.
    Jag smäl­ter av kärlek.Råttor är oehört vack­ra!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *