Har min råtta skabb?

Min naken­dum­bo har fått som pyt­te pyt­te sår runt ögat,ser ut som sårskorpor(försvann igår,är till­baks idag)han kli­ar sig INTE. Kan det vara skabb?Hoppas inte… Gize­la

Om det är skabb eller bara en van­lig sårskor­pa är svårt att sva­ra på bara genom din beskriv­ning. Naken­råt­tor får lätt små sår, men ni bör kanske ändå besö­ka en vete­ri­när för under­sök­ning om såren inte för­svin­ner. Bil­das det små svar­ta pric­kar längst ut på sårskor­pan bru­kar man kun­na vara gans­ka säker på att det är skabb. Det är även van­ligt att skabb syns som små svar­ta pric­kar på öro­nen.

Skabb är gans­ka lätt att behand­la. Strong­hold för katt, som man drop­par i nac­ken, fun­ge­rar bra för råt­tor.   Johan Lundin 📧

2007-08-27 🕐 19:03

2 kommentarer om “Har min råtta skabb?

  1. Min råt­ta bru­kar ha mind­re hår rund ögo­nen och IBLAND ser man små svar­ta pric­kar under ögat. Är det­ta skabb? ( Det finns ju något som heter öronskabb, men finns det ögon­skabb? )

  2. Hej!

    Vi har en tam råt­ta, som har vita pric­kar (mjäll lik­nan­de) över hela päl­sen samt små röda pric­kar under päl­sen… är det­ta skabb eller något annat?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *