Har mina råttor saltbrist?

Jag und­rar hur man ser att en råt­ta har salt­brist? En av mina vän­ner säger att de slic­kar myc­ket på hän­der­na då. Är det sant? Jag har köpt en ny salt­sten till mina råt­tor men de slic­kar inte på den. Vad ska jag då göra om det är salt­brist de har? Elin

Råt­tor har ett väl­digt litet behov av salt. Pre­cis som män­ni­skor får de i sig sitt behov av salt genom maten, om du ger dem av sam­ma mat som du äter, och de behö­ver där­för ing­en salt­sten. Att en råt­ta har salt­brist, vil­ket är extremt ovan­ligt eftersom de i prin­cip inte behö­ver salt, visar sig genom att den äter av och slic­kar på saker som inne­hål­ler salt. Eftersom dina råt­tor inte slic­kar på sin salt­sten har de allt­så inte salt­brist.

Är du där­e­mot oro­lig att dina råt­tor inte får i sig alla mine­ra­ler de behö­ver är det bätt­re att du köper en mine­ralsten som de kan gna­ga på.

Att dina råt­tor slic­kar på dina fing­rar kan tex. bero på att de tyc­ker du luk­tar och sma­kar gott eller helt enkelt bara att de vill under­sö­ka dig.   Johan Lundin 📧

2007-08-27 🕐 19:58

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *