Hopp för Malmös råttor

Det finns hopp för Mal­mös råt­tor, den nya grym­ma spjut­fäl­lan gil­las inte av Jord­bruks­ver­ket.

Jordbruksverket 3 råttorna

Jord­bruks­ver­ket har nu rea­ge­rat och avrått Natur­vårds­ver­ket att god­kän­na den nya sor­tens grym­ma rått­fäl­la, spjut­ma­ski­nen, som ska instal­le­ras i Mal­mös avlopps­sy­stem. Natur­vårds­ver­kets har mak­ten att god­kän­na nya mör­dar­ma­ski­ner, deras slut­gil­ti­ga besked vän­tas kom­ma någon gång i feb­ru­a­ri. För­hopp­nings­vis slip­per råt­tor­na i Mal­mö spetsas av spju­ten.

  Lika äls­kad som hatad. Foto: Johan Lun­din

Gör din röst hörd

I omröst­ning­en “Är det rätt att döda vil­da råt­tor?” rös­tar hit­tills de fles­ta nej. Insän­da­ren “Män­ni­skan kan leva till­sam­mans med råt­tan” har pub­li­ce­rats i bland annat Afton­bla­det och Skåns­ka Dag­bla­det. 

Mer om Mal­mös spjut­ma­skin.
Omröst­ning: Är det rätt att döda vil­da råt­tor?

Läs hela arti­keln..

Käl­la: Skåns­ka Dag­bla­det   Johan Lundin 📧

2009-02-01 🕐 22:03

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *