Hur får man sina råttor tama?

Hur får du dina råt­tor så tama? något tips du kan ge mig?? ceci­lia

Jag själv bru­kar ald­rig ha någ­ra pro­blem med att få mina råt­tor tama, kanske beror det myc­ket på att jag ofta köper från upp­fö­da­re som han­te­rar råt­tor­na under tiden de väx­er upp.

Ett tips är att inte låta råt­tor­na få springa fritt på gol­vet innan du kän­ner att du är deras sto­ra trygg­het, de ska söka sig till dig istäl­let för göm­stäl­let under säng­en när de blir räd­da. För­sök att umgås så myc­ket som möj­ligt med dem utan­för deras bur och ha dem med dig när du tex. sit­ter vid datorn eller tit­tar på tv. Kanske du tom. kan pro­va att sova med dem,
eller låta dem vara i din säng ett tag när du gått och lagt dig.   Johan Lundin 📧

2007-08-27 🕐 18:55

4 kommentarer om “Hur får man sina råttor tama?

 1. Hej­san!

  Jag fick mina 2 han­råt­tor av en djur­af­fär där någon skänkt dem, så jag vet inte deras ursprung. Dem var inte sär­skilt tama när jag fick dem och jag kän­de att dem inte gil­la­de att kela. Pro­ble­met jag har nu var att jag för en stund sen gjor­de ren rått­bu­ren, när jag tog tag i ena råt­tan blev den fruk­tans­värt rädd och pep och sprang ifrån min hand. Jag tes­ta­de att gå lite sak­ta­re fram och fick tag i honom. När jag hade honom i fam­nen fick han något ryck igen och bara vil­le sli­ta sig ifrån mig. Efter jag lagt han i buren för­sök­te jag lug­na honom genom att pra­ta med han(funkar det, by the way?) Och han bör­ja­de gunga huvu­det fram­och­till­ba­ka ryt­miskt. Åt sidor­na. Är det något fel på råt­tan eller mås­te jag ge han mer kär­lek?. Sen har jag en frå­ga till. Läs­te på din sida att råt­tor är rums­re­na. Så jag tes­ta det nu att läg­ga in en extra låda med katt­sand i. Är katt­sand god­kännt? Och dem har all­tid ut mat­skå­len när jag ger dem mat och smut­sar ner buren på noll­tid. Någ­ra tips att för­hind­ra det?

  Tack i för­hand.
  Anna

 2. Hej jag har nys köpt en råtta.Det är en tjej.Jag har läst många rått böker men jag hit­tar inte de svar jag vill ha.
  Jag fick råt­tan nys men jag vett inte hur jag ska temia den.Den är rädd och om jag för­sö­ker att ta upp hen­ne som jag har läst att man ska göra så går det inte.Hon bit­ter mig istelet.Snälla jag vett inte när eller hur jag ska ta upp henne.Snälla kan någon ge mig ett svar på mina frågor.MVH 11 årri­ga Lin59

 3. HEJ Lin
  jag har en liten kil­le på8 vec­kor
  du skall inte ha så bråt­tom .låt din råt­ta vän­ja sig vid din hand genom att luk­ta på den för­sik­tigt
  snart mär­ker hon att det inte är far­ligt
  och då ska du låta hen­ne klätt­ra upp på armen
  då kom­mer hon snart att vän­ja sig vid din doft
  ha lug­na fina hand­rö­rel­ser
  hop­pas du lyc­kas
  häl­sar cari­na

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *