Hur kommer jag i kontakt med en råttuppfödare?

Jag und­rar om du skul­le kun­na tip­sa mig om en upp­fö­da­re i Stock­holm, eller kanske hur man kom­mer i kon­takt med upp­fö­da­ren till dina råt­tor som är jät­te fina. Lina

Regi­stre­ra­de upp­fö­da­re hit­tar du lät­tast via Svens­ka Rått­säll­ska­pets hem­si­da, övri­ga upp­fö­da­re finns lis­ta­de på Råt­tor iFo­kus.

Mina råt­tor kom­mer från Por­la­mar­kens i Helsing­borg och Zen-rats i Ishøj, Dan­mark.

Jag vill även tip­sa dig om Rått­hjäl­pen som har en hel del råt­tor för ompla­ce­ring i Stock­holm.   Johan Lundin 📧

2007-08-27 🕐 19:10

7 kommentarer om “Hur kommer jag i kontakt med en råttuppfödare?

  1. jag har två st frå­gor: för det förs­ta, vet du nån bra upp­fö­da­re när­ma­re jämt­land? För jag har varit inställd länge på att skaf­fa råt­tor och jag vill inte behö­va åka så långt för att få tag på en bra upp­fö­da­re. För det and­ra, är isländs­ka namn fina? så som: Brel­la [bre­at­la] (bety­der busig) och Mae­ra [mai­ra] (bety­der liten sak) har sån beslut­sång­est! men den förs­ta frå­gan e vik­ti­gast så glöm inte att sva­ra på den! tack på för­hand.

  2. Hej, jag skul­le vil­ja köpa råt­tor och jag bor i Öster­göt­land. Finns det någon upp­fö­da­re där eller i när­he­ten? Tänk­te skaf­fa råt­tor men vill inte behö­va åka så långt.

  3. Hej jag und­rar om du vet någon upp­föd­ning i värm­land? Någon nära Karl­stad. Jag har haft råt­tor sen jag var 6år och äls­kar det verk­li­gen, men det är först på sena­re tid som jag har lärt mig om dom, jag skul­le jät­te gär­na kom­ma i kon­takt med en när­lig­gan­de upp­föd­ning.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *