Hur länge kan man lämna sina råttor ensamma?

Hur länge kan man läm­na råt­tor ensama? Sti­na

Det bäs­ta är att ha någon som kom­mer och kol­lar till dina råt­tor när du inte är hem­ma. Men har du inte det tyc­ker jag inte du ska läm­na dem ensam­ma läng­re än två dagar. Se till så de har ordent­ligt med mat, vat­ten och något roligt att sys­sel­sät­ta sig med när du är bor­ta.   Johan Lundin 📧

2007-08-28 🕐 0:12

6 kommentarer om “Hur länge kan man lämna sina råttor ensamma?

 1. Menar du två dagar i bur eller med öppen bur? Känns far­ligt att läm­na dem ensam­ma fritt i lägen­he­ten, men känns som väl­digt lång tid att låta dem sit­ta i buren ock­så. Mm?

 2. Två dagar i deras bur tänk­te jag. Råt­tor kla­rar abso­lut en kort week­end själ­va, om de har till­gång till mat och vat­ten, och om det inte är något man pla­ne­rar att göra regel­bun­det eller ofta. Om det inte finns någ­ra and­ra alter­na­tiv dvs.

 3. jag und­rar om man kun­de få fler bil­der på hyss och octa? de ver­kar så liv­li­ga och söta. min rums­kam­rat låter inte mig ha en råt­ta så jag får nöja mig med mas­sor av bil­der från den­na sidan!!

 4. Jag har fun­de­rat på att skaf­fa råt­tor igen.
  Men det är så att jag har en pojk­vän som bor 2 tim­mar bort, och jag är där varan­nan helg och kanske 1 natt på var­da­gen.
  Kla­rar som sig själv om jag kelar med dom på mor­go­nen, åker till sko­lan och kom­mer hem på efter­mid­da­gen näs­ta dag?
  hel­gen: Kla­rar dom sig om min familj byter mat och vat­ten och (ev!) kelar med dom(min familj är inte så posi­ti­va till råt­tor.…)
  Skul­le vara jät­te snällt om någon kun­de sva­ra till min mejl:)

 5. Jag reser ofta runt till pojk­vän och vän­ner över hel­gen och så, kan jag ta med mig råt­tor­na dit om jag har en extra bur där? Eller blir det en för “stres­sig” mil­jö för dom?
  Tack­sam för svar {:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *